Οικολογική βιωσιμότητα - Saratoga for Green Life

Οικολογική βιωσιμότητα στην κατασκευή σημαίνει να εξοικονομούνται φυσικές και ενεργειακές πηγές, να μειωθεί το επίπεδο των εκπομπών ρύπων και να βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η έρευνα, ή τεχνολογία και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν, σύμφωνα με την θέση της Saratoga, και για τον λόγο αυτό οι τεχνικοί μας εντόπισαν κάποιες βασικές περιοχές βιώσιμης επέμβασης, στις οποίες είναι δυνατόν να εφαρμοστούν νέα προϊόντα και υλικά:

  • Διαχείριση των υπολειμμάτων δόμησης
  • Χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών
  • Χρήση υλικών που βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Ιδιαίτερα, μείωση και απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και χρήση υλικών με χαμηλές εκπομπές ρύπων (Τολουένιο, VOC, κ.λπ.)
  • Προϊόντα με ανακυκλωμένες πρώτες ύλες
  • Επαναχρησιμοποίηση των κτηρίων, διατήρηση τοιχοποιίας, πλακών, δομικών και μη στοιχείων και υπαρχόντων στεγών
  • Προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και τις θερμικές και ακουστικές επιδόσεις των κτιρίων


Από εδώ γεννιέται και το σχέδιο Saratoga for Green Life: αυτό το σήμα χαρακτηρίζει τα προϊόντα που πραγματικά συμβάλλουν στην χαμηλή περιβαλλοντική επίδραση ενός σχεδίου και του χώρου στον οποίο χρησιμοποιούνται.