Επιστροφή στην κατηγορία

Αφροι και σιλικονεσ

Βαφομενο Ακριλικο Στεγανωτικο

Τι είναι

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Για κουφώµατα, πόρτες και παράθυρα, σχισµές και ρωγµές στους τοίχους, εντοιχισµένα ερµάρια. Ακριλικό  χρωµατιζόµενο  στεγανωτικό  ενός  συστατικού,  σε διάλυµα νερού, για χρήση σε πορώδη οικοδοµικά υλικά, ακόµη και υγρά, όπως τσιµέντο, σοβά και ξύλο.

Χρόνος κατεργασίας: 10-15 λεπτά.

Ταχύτητα σκλήρυνσης: 1-2 εβδοµάδες.

Θερµοκρασία εφαρµογής: +5/+40°C.

Αντοχή στην θερµοκρασία: -25/+80°C.

Προστατέψτε από την βροχή, αµέσως µετά την εφαρµογή και για 2 ώρες  σε  ζεστό,  ή  24  ώρες  σε  κρύο  περιβάλλον.  Μην  το χρησιµοποιείτε σε αρµούς βυθισµένους στο νερό. Φοβάται τον παγετό.  Κρατείστε το προϊόν µακριά από παιδιά.

Λευκό
Κωδικός:
85553001
Κωδικός EAN:
8 005860 850095
Περιεχόμενο:
280 ml
Συσκευασία:
30
Γκρί
Κωδικός:
85553002
Κωδικός EAN:
8 005860 851719
Περιεχόμενο:
280 ml
Συσκευασία:
30