Ασημι

Τι είναι

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Το Saratoga GreenHome® ΑΣΗΜΙ καθαρίζει και γυαλίζει όλες τις πιφάνειες από ασήμι και μπρούντζο, επαναφέροντας την αρχική τους λάμψη, χωρίς να χαράζει. 

Τρόπος χρήσης: Ανακινείστε καλά πριν από την χρήση. Βάλτε το προϊόν σε ένα πανί και τρίψτε. Περιμένετε μερικά λεπτά, και κατόπιν γυαλίστε με ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί. 

Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθoνo νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μακρυά από παιδιά. Περιέχει (Reg.CE 648/2004): < 5% ανιονικά τασιενεργά, αρώματα, μεθυλισοθιαζολινόνη, μεθυλχλωροισοθιαζολινόνη.

ΜΠΟΥΚΑΛΙ
Κωδικός:
75005001
Κωδικός EAN:
8 005860 431553
Περιεχόμενο:
250 ml
Συσκευασία:
12